Contact & informatie
home     menu                                     

   
  ZEN ART creations    
 

FranÁoise Kunst
artistry, counseling/coaching, energy connections
Veenendaal, Utrecht (NL)

*
Kunstzinnig counseling beeldend werk
*Coaching, fotografie, tekst & beeld, schrijven
*
Energy connections

kan ik iets voor jou betekenen?
bereikbaar bij voorkeur telefonisch, maandag t/m donderdag
tussen 10.00 -19.00 uur; Telefoon: +31 (0)318-826781
eventueel inspreken voicemail / tarieven op aanvraag
bij
email graag naam, adresgegevens en telefoonnummer vermeldenInSpiritART
counseling/coaching/ART/energy connection
www.inspiritart.nl
ZEN ART creations
blog tekst & beeld, fotografie
https://zenart.nl
essays/artikelen bewustzijn, zingeving
 

   
       
 


Copyright

Bijna alle kunstwerken/schilderijen zijn eigen afbeeldingen, of anders vermeld.
Het is verboden deze afbeeldingen te kopiŽren of te vermenigvuldigen en te verspreiden of te gebruiken voor commerciŽle of marketing doeleinden.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze publicatie mag worden verveelvoudigd, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enige andere manier zonder schriftelijke toestemming van de ontwerper.  Mocht u toestemming verkrijgen dan dient u altijd de naam van de maker te vermelden. Alle ontwerpen behouden hun recht door de maker/kunstenares. Hierop is het Nederlands Recht van toepassing.
Andere afbeeldingen zijn met toestemming of met bronvermelding geplaatst. Ook zijn er afbeeldingen opgenomen zonder bekendheid van bron of maker; onder vermelding van artist unknown.

Auteursrecht
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld (art.1)

U mag altijd citeren, dat wil zeggen: delen van teksten overnemen uit artikelen of boeken maar u dient altijd de bron te vermelden. Gelieve contact op te nemen indien u tekst(delen) wilt gebruiken voor commerciŽle doeleinden.

Beeldrecht/Volgrecht
Dit is het recht van beeldend kunstenaars op een vergoeding wanneer hun werk wordt doorverkocht
 

colofon update 2021/ZENART creations©Kunst