Contact & informatie                         home     menu
                                                                     
                  
   

 
 

 

FranÁoise Kunst
Veenendaal, Utrecht (NL)

informatie
kunstzinnig counseling beeldend werk
spiegelbeeld coaching, fotografie, tekst & beeld
kan ik iets voor jou betekenen?
bereikbaar bij voorkeur telefonisch, maandag t/m donderdag
tussen 10.00 -19.00 uur; Telefoon: +31 (0)318-826781 
eventueel inspreken antw. app. / tarieven op aanvraag
bij email
graag naam, adresgegevens en telefoonnummer vermelden
 


 

ZEN&ART blog fotografie - tekst & beeld (https://zenart.nl)
essays/artikelen bewustzijnsontwikkeling
counseling / coaching
maandag t/m donderdag (www.inspiritart.nl)
begeleiding en ondersteuning persoonlijke ontwikkeling, bewust leven

   

Copyright
Bijna alle kunstwerken/schilderijen zijn eigen afbeeldingen, of anders vermeld.
Het is verboden deze afbeeldingen te kopiŽren of te vermenigvuldigen en te verspreiden of te gebruiken voor commerciŽle of marketing doeleinden.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze publicatie mag worden verveelvoudigd, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enige andere manier zonder schriftelijke toestemming van de ontwerper.  Mocht u toestemming verkrijgen dan dient u altijd de naam van de maker te vermelden. Alle ontwerpen behouden hun recht door de maker/kunstenares. Hierop is het Nederlands Recht van toepassing.
Andere afbeeldingen zijn met toestemming of met bronvermelding geplaatst. Ook zijn er afbeeldingen opgenomen zonder bekendheid van bron of maker; onder vermelding van artist unknown.

Auteursrecht
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld (art.1)

U mag altijd citeren, dat wil zeggen: delen van teksten overnemen uit artikelen of boeken maar u dient altijd de bron te vermelden. Gelieve contact op te nemen indien u tekst(delen) wilt gebruiken voor commerciŽle doeleinden.

Beeldrecht/Volgrecht
Dit is het recht van beeldend kunstenaars op een vergoeding wanneer hun werk wordt doorverkocht

  agenda eerstvolgende workshop SOUL ART 28 augustus 2019    

 

 

                                                                                                                        colofon update 2019/ZENART©Kunst